ISSUES AFRICA WORLD PHILOSOPHY AFRIKAANS LEISURE GENERAL

4 Pare - Howell Beweging

Gerhard & Loni maak ongelooflike debuut!

Jaco Strauss
4 Mei 2004 E-Mail this page to a friend


Hierdie was sommer net 'n oefen en leersessie. De Klerk en Brown maak hulle debuut en aangesien Maree se partner ter elfder ure onttrek het, het Loni Strauss ingewillig om uit te help. Sy is ook 'n totale beginner.

Die pare is Jaco Strauss & Rein Brune, Deon Louw & Jeandre Pienaar, Jakes de Klerk & Gordon Brown en Gerhard Maree en Loni Strauss (nee Kruger).

Ons het die punte op die gewone Howell duplikaat manier uitgewerk, maar omdat elke bord net 2 keer gespeel is, het ek besluit om ook die punte op 'n gesimuleerde span-basis uit te werk. IMPs word dus bereken saam met die virtuele spanmaats op daardie stadium. M.a.w. N/S op Tafel 1, is automaties saam met E/W op tafel 2. Span kombinasie wissel dus elke rondte van 3 hande.


Board 1

Dealer North
None Vulnerable


S A 8 5 3
H J 3 2
D 3
C A 9 8 4 2
S Q 7 6
H A Q 10 7 4
D 8 7 5 4
C Q
[W - E] S 10
H K 9 8 5
D A J 9 6
C 10 7 5 3
S K J 9 4 2
H 6
D K Q 10 2
C K J 6

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West

Pass
Pass
Pass

J Strauss
North
Pass
2 C
2 H
4 S

J de Klerk
East
Pass
Pass
Pass
All Pass

R Brune
South
1 S
2 D
3 C

4 S by South
Trick
1. W
Lead
H A
2nd
H 2
3rd
H 5
4th
H 6
Down 1 — EW +50 — EW +4 IMP

Jaco was miskien bietjie braaf. Dit was die eerste hand en niemand was kwesbaar. As Rein nie 'n singleton hart gehad het nie en positief kon antwoord op die 4th suit forcing hart bid kon 3NT dalk net die regte kontrak wees.

Room 2

Louw & Pienaar - 3 (N/S) vs Maree & L Strauss - 2 (W/E)

G Maree
West

Pass

D Louw
North
Pass
2 S

L Strauss
East
Pass
All Pass

J Pienaar
South
1 S

2 S by South
Trick
1. W
Lead
C Q
2nd
C A
3rd
C 3
4th
C J
Made 2 — NS +110 — NS +4 IMP

Konserwatisme, of moontlik realisme, betaal ook en hier verdien spanne 1 en 3 beide 4 IMPS en Top borde. Jeandre het een H pakkie minder as Rein gevat, maar steeds die botoon gevoer.
Nr Paar IMPs Howell
1 De Klerk-Brown 4 2
3 Louw-Pienaar 4 2
2 Maree-L Strauss 0 0
4 J Strauss-Brune 0 0

Board 2

Dealer East
N/S Vulnerable


S K 8
H K J 5 3
D A 9
C J 10 7 5 2
S J 6 4 2
H 9 2
D J 10 6 3
C 9 6 4
[W - E] S A Q 10 9 7 5
H 4
D 8 5 4 2
C Q 3
S 3
H A Q 10 8 7 6
D K Q 7
C A K 8

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West

Pass
Pass

J Strauss
North

2 C
4 H

J de Klerk
East
1 S
Pass
All Pass

R Brune
South
Dbl
3 H

4 H by South
Trick
1. W
Lead
S 2
2nd
K
3rd
A
4th
3
Made 6 — NS +680 — NS +11 IMP

Room 2

Louw & Pienaar - 3 (N/S) vs Maree & L Strauss - 2 (W/E)

G Maree
West

Pass
Pass

D Louw
North

2 C
2 NT

L Strauss
East
Pass
Pass
All Pass

J Pienaar
South
1 NT
2 H

2 NT by South
Trick
1. W
Lead
D 3
2nd
D 9
3rd
D 2
4th
D Q
Made 4 — NS +180 — EW +11 IMP

Die kans wat Jaco & Rein met hand 1 gevat het was miskien nie so sleg as mens die punteverskil tussen Been en part score in ag neem nie. Hier is die verskilk tussen 4 H en 2NT 11 IMPs - die tweede grootste swing van die aand.
NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss112
4J Strauss-Brune112
1De Klerk-Brown42
3Louw-Pienaar42

Board 3

Dealer South
E/W Vulnerable


S A 9 3
H A Q 10 2
D A K 7 5
C Q 7
S K
H K J 9 8 5
D Q
C 10 9 8 5 4 2
[W - E] S Q 10 8 4
H 7 6 4 3
D 8 4 3 2
C 3
S J 7 6 5 2
H
D J 10 9 6
C A K J 6

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West

Pass
Pass
Pass
Pass
All Pass

J Strauss
North

1 C
2 C
3 D
4 NT

J de Klerk
East

Pass
Pass
Pass
Pass

R Brune
South
Pass
1 NT
2 S
4 D
5 D

5 D by North
Trick
1. E
Lead
S Q
2nd
2
3rd
K
4th
A
Made 5 — NS +400 — NS +6 IMP

Room 2

Louw & Pienaar - 3 (N/S) vs Maree & L Strauss - 2 (W/E)

G Maree
West

Pass
Pass

D Louw
North

1 NT
2 NT

L Strauss
East

Pass
All Pass

J Pienaar
South
Pass
2 C

2 NT by North
Trick
1. E
Lead
C 3
2nd
C K
3rd
C 2
4th
C 7
Made 4 — NS +180 — EW +6 IMP

Die Sanlam Club stelsel word hier aangewend met die Club-Diamond Konvensie asook Stayman en Blackwood om uiteindelik 'n been in D te vind. Die ander tafel maak ook genoeg vir 'n been maar omdat dit nie geroep is nie, staan hulle nog steeds 6 IMPs af.
NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss174
4J Strauss-Brune174
1De Klerk-Brown42
3Louw-Pienaar42

Board 4

Dealer West
All Vulnerable


S K J 5 2
H A 9 5 3
D A K J 9 3
C
S 8 4
H Q 4 2
D 8 7 4
C 9 8 5 4 2
[W - E] S A Q 9 7 3
H K 8
D Q 6 5 2
C A 3
S 10 6
H J 10 7 6
D 10
C K Q J 10 7 6

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West
Pass
Pass

J Strauss
North
1 D
3 NT

J de Klerk
East
1 S
All Pass

R Brune
South
2 C

3 NT by North
Trick
1. E
Lead
S 3
2nd
S 6
3rd
S 8
4th
S J
Down 2 — EW +200 — EW +7 IMP

Room 2

Maree & L Strauss - 2 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West
Pass
All Pass

G Maree
North
1 D

D Louw
East
1 S

L Strauss
South
2 D

2 D by North
Trick
1. E
Lead
S 3
2nd
S 6
3rd
S 8
4th
S J
Made 2 — NS +90 — NS +7 IMP

Dit is moeilike hande vir N/S om 'n fit te kry, maar Loni het waarskynlik die regte ding gedoen om net weak support te bied. Rein wou graag sy Klawers wys, wat vir Jaco opgewonde oor 3NT gemaak het. Ongelukkig maak sy void en Suid se gebrek aan punte entries baie moeilik. Jaco het deur die Harte toegang probeer kry, maar uiteindelik het al die Klawers water gedrink.

Rein: 4H is dalk die beste kontrak hier. Weet nie hoe 'n mens daar gaan uitkom nie..4 'n 4-4 major fit is moeilik om te kry as elkeen 'n verskillende 5 kaart minor suit het. Dit illustreer ook hoekom NT so gevaarlik is as jy 'n void of singleton het - dit maar jou entries moeilik

NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss246
4J Strauss-Brune174
1De Klerk-Brown114
3Louw-Pienaar42

Board 5

Dealer North
N/S Vulnerable


S 10 7 3
H 6 5 3
D A Q 8 5
C A Q 4
S K 9 2
H A K Q J
D J 10 9 6
C 10 8
[W - E] S 6 5 4
H 4
D K 7 3 2
C K 7 5 3 2
S A Q J 8
H 10 9 8 7 2
D 4
C J 9 6

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West

1 NT
2 H
3 NT

J Strauss
North
Pass
Pass
3 D
All Pass

J de Klerk
East
Pass
2 C
Pass

R Brune
South
Pass
2 D
Pass

3 NT by West
Trick
1. N
Lead
D 5
2nd
D K
3rd
D 4
4th
D 6
Down 2 — NS +100 — EW +3 IMP

Room 2

Maree & L Strauss - 2 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West

1 H
3 H

G Maree
North
Pass
Pass
All Pass

D Louw
East
Pass
2 H

L Strauss
South
Pass
Pass

3 H by West
Trick
1. N
Lead
C A
2nd
C 7
3rd
C J
4th
C 8
Down 4 — NS +200 — NS +3 IMP

Jeandre het bietjie te sterk oor sy kort Harte gevoel. Uiteindelik kry hy 'n 3C kontrak maar sit met 5 Harte tussen hom en partner en 'n 5-3 verdeling teen hom. Met soveel harte uit kon hy ook nie juis op 'n veel beter verdeling gehoop het nie ;-).

Rein: As jy my 2de ronde 2D as 'n uitkomkaart roep gesien het sou hulle waarskynlik 2C gespeel het, wat beter sou gewerk het aangesien die punte PRESIES gelykop was

Jaco: Ja, dis ironies dat my misverstand ons gehelp het. 'n AC lead gevolg deur xC sou nogal nice kon wees teen iets anders as NT

NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss278
1De Klerk-Brown146
4J Strauss-Brune174
3Louw-Pienaar42

Board 6

Dealer East
E/W Vulnerable


S Q J 6 4 2
H K 9 2
D 10 9 8 7
C 9
S 10 9 7
H A J 10 6 4 3
D Q
C 7 5 3
[W - E] S A K 5
H 8
D K J 6 4 3 2
C A K 6
S 8 3
H Q 7 5
D A 5
C Q J 10 8 4 2

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West

2 H

J Strauss
North

Pass

J de Klerk
East
2 D
3 NT

R Brune
South
Pass
All Pass

3 NT by East
Trick
1. S
Lead
C 8
2nd
C 3
3rd
C 9
4th
C K
Down 2 — NS +200 — NS +9 IMP

Room 2

Maree & L Strauss - 2 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West

2 H

G Maree
North

All Pass

D Louw
East
1 D

L Strauss
South
Pass

2 H by West
Trick
1. N
Lead
C 9
2nd
C K
3rd
C 2
4th
C 3
Made 4 — EW +170 — EW +9 IMP

Met so 'n lekker hand kan mens verstaan dat Jakes tempted was om vir die been te gaan. Dit was definitief nie 'n maklike hand om te maak nie. Dit is byvoorbeeld bykans onmoontlik om die Harte te establish en weer toegang tot hulle te verkry...

Rein: My hand was perfek vir 'n weak 2C opening, maar met 'n roep voor my kon ek dit nie waag nie, want dit sou sterk oorgekom het.

NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss278
4J Strauss-Brune266
1De Klerk-Brown146
3Louw-Pienaar134

Board 7

Dealer South
All Vulnerable


S Q 6 2
H 10 3
D 7 3
C A 9 7 6 4 3
S K 5
H A K Q J 6 4
D Q 9 8 4
C J
[W - E] S J 10 4
H 8 7 5
D A J 6 2
C K Q 8
S A 9 8 7 3
H 9 2
D K 10 5
C 10 5 2

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West

1 H
2 H

J Strauss
North

Pass
All Pass

G Maree
East

2 D

R Brune
South
Pass
Pass

2 H by West
Trick
1. N
Lead
C A
2nd
C 8
3rd
C 2
4th
C J
Made 4 — EW +170 — NS +0 IMP

Room 2

De Klerk & Brown - 1 (N/S) vs Louw & Pienaar - 3 (W/E)

D Louw
West

1 H

J de Klerk
North

Pass

J Pienaar
East

2 H

G Brown
South
Pass
All Pass

2 H by West
Trick
1. N
Lead
C 6
2nd
C 8
3rd
C 10
4th
C J
Made 4 — EW +170 — NS +0 IMP

Amptelik is hierdie 'n Flat Board, maar beide E/W het baie swak geroep hier, want 4C is duidelik aan hier en ook op beide tafels gemaak.
NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss279
4J Strauss-Brune267
1De Klerk-Brown147
3Louw-Pienaar135

Board 8

Dealer West
None Vulnerable


S A 10 3 2
H Q J 2
D 10 4
C A K 9 4
S K Q 7 4
H A 6
D J 9 7 6 2
C 5 3
[W - E] S J 9 6 5
H K 9 5
D K Q 8 3
C Q 2
S 8
H 10 8 7 4 3
D A 5
C J 10 8 7 6

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West
Pass
Pass
Pass

J Strauss
North
1 NT
2 S
3 NT

G Maree
East
Pass
Pass
All Pass

R Brune
South
2 C
2 NT

3 NT by North
Trick
1. E
Lead
C 2
2nd
C 6
3rd
C 3
4th
C 4
Down 1 — EW +50 — NS +1 IMP

Room 2

De Klerk & Brown - 1 (N/S) vs Louw & Pienaar - 3 (W/E)

D Louw
West
Pass
2 D

J de Klerk
North
1 C
All Pass

J Pienaar
East
Pass

G Brown
South
2 C

2 D by West
Trick
1. N
Lead
C K
2nd
C 2
3rd
C 6
4th
C 3
Made 2 — EW +90 — EW +1 IMP

Jaco en Rein het hulle hier in 'n hoek in geroep, maar weggekom daarmee deur net 1 lig te gaan en E/W kon self speel. Rein was moontlik bietjie swak vir Stayman en kon dalk eerder die Harte gewys het. Maar met 5 HCP sou "Pass" seker die beste roep gewees het.

Ek kan nie verstaan waarom Gert met die C uitgekom het nie. 'n C lei sou dinge nog warmer vir troefmaker gemaak het.

Rein: Hier het ek sommer k@k geroep - ek moes 2H antwoord, waarna jy sou invite met 3H en ek sou pass.

NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss279
4J Strauss-Brune279
1De Klerk-Brown147
3Louw-Pienaar147

Board 9

Dealer North
E/W Vulnerable


S 10 9 5 4
H 10 8 6 5 3
D 10
C A 10 3
S A 7 2
H K 7 4
D K 8 7 6
C K 7 6
[W - E] S 6 3
H A J 9 2
D Q 4 3
C J 8 4 2
S K Q J 8
H Q
D A J 9 5 2
C Q 9 5

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West

1 NT

J Strauss
North
Pass
Pass

G Maree
East
Pass
2 NT

R Brune
South
1 D
All Pass

2 NT by West
Trick
1. N
Lead
D 10
2nd
D 3
3rd
D J
4th
D K
Down 3 — NS +300 — NS +5 IMP

Room 2

De Klerk & Brown - 1 (N/S) vs Louw & Pienaar - 3 (W/E)

D Louw
West

1 NT
2 NT

J de Klerk
North
Pass
Pass
All Pass

J Pienaar
East
Pass
2 H

G Brown
South
1 D
Pass

2 NT by West
Trick
1. N
Lead
H 3
2nd
H 2
3rd
H Q
4th
H K
Down 1 — NS +100 — EW +5 IMP

Die kontrak was dieselfde, maar Jaco en Rein het beter verdedig en/of Deon het beter as Loni gespeel.
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune3211
2Maree-L Strauss279
3Louw-Pienaar199
1De Klerk-Brown147

Board 10

Dealer East
Both Vulnerable


S 8 7 4 3 2
H
D A 8 7 6 5 3
C 8 3
S A J
H K Q 10 7 6
D Q J 10 9
C 6 5
[W - E] S Q 10 9 5
H 2
D 4 2
C A J 10 9 4 2
S K 6
H A J 9 8 5 4 3
D K
C K Q 7

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West

1 NT
All Pass

J Strauss
North

Pass

G Maree
East
Pass
2 C

R Brune
South
1 H
3 H

3 H by South
Trick
1. W
Lead
D 9
2nd
D 3
3rd
D 2
4th
D K
Down 3 — EW +300 — EW +9 IMP

Room 2

Louw & Pienaar - 3 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West

1 NT
All Pass

D Louw
North

Pass

J de Klerk
East
Pass
2 C

J Pienaar
South
1 H
2 H

2 H by South
Trick
1. W
Lead
S J
2nd
S 2
3rd
S 5
4th
S K
Made 2 — NS +110 — NS +9 IMP

Rein was seker bietjie optimisties om kwesbaar net op sy eie hand tot by 3 S te vorder met 2 bieŽnde opponente en 'n partner wat nooit iets gesÍ het nie. Die feit dat die harte 5-1 breek help ook nie juis nie. Jeandre het 2 S gespeel en dit actually gemaak. Dalk het hy goed gespeel of dalk het Span 1 swak verdedig. Hoe dit ook al sy, Spanne 2 en 3 kry hier 'n 9 IMP swing.

Rein: Absoluut: Ek moes by 1H gebly het - as die hand dan sterk genoeg vir 2H was met stilte van jou moes ek tog 1C geroep het.

Jaco: Rein ek glo nie jou roep was so sleg soos wat die verdeling ongelukkig was nie. 2 H sou seker die meer korrekte roep wees, maar jy wou graag jou maksimum 16 HCP met 7 H wys. Dit is darem ook nie aldag dat jy 'n 5-1 troefverdeling kry met partner void nie! En dan sit W nog na jou met KQT! Ek dink nie ons moet dat sulke uitsondelike verdelings ons te veel van stryk af bring nie.
NrPaarIMPsHowell
2Maree-L Strauss3611
4J Strauss-Brune3211
3Louw-Pienaar2811
1De Klerk-Brown147

Board 11

Dealer South
None Vulnerable


S A Q 10 6 5
H Q 6 3
D A Q
C 10 9 6
S 2
H A 9 5 4 2
D 8 5
C A K 8 7 4
[W - E] S 4
H J 10 8 7
D K 10 9 7 6 3 2
C 5
S K J 9 8 7 3
H K
D J 4
C Q J 3 2

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West

Pass

J Strauss
North

4 S

G Maree
East

All Pass

R Brune
South
2 S

4 S by South
Trick
1. W
Lead
H 2
2nd
H 3
3rd
H J
4th
H K
Made 4 — NS +420 — NS +7 IMP

Room 2

Louw & Pienaar - 3 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West

Pass
All Pass

D Louw
North

2 S

J de Klerk
East

Pass

J Pienaar
South
1 S
3 S

3 S by South
Trick
1. W
Lead
C 4
2nd
C 6
3rd
C 5
4th
C J
Made 3 — NS +140 — EW +7 IMP

Dit het Jaco en Rein nie lank gevat om die been hier te roep en maak nie. Jeandre en Deon het nie die been geroep nie, maar in elk geval net 3 pakkies geneem, so hulle roepery was nie juis van die merk af nie. Dit geen Spanne 1 en 4 beide 7 IMPs.
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune3913
2Maree-L Strauss3611
3Louw-Pienaar2811
1De Klerk-Brown219

Board 12

Dealer West
N/S Vulnerable


S J 7 6 3 2
H A 4 2
D K 3
C A K 10
S Q 10 8 5 4
H K J
D 10 4
C Q 9 4 2
[W - E] S K
H Q 7 5
D A J 9 7 6
C J 7 6 5
S A 9
H 10 9 8 6 3
D Q 8 5 2
C 8 3

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West
2 S
Pass

J Strauss
North
2 NT
4 H

G Maree
East
Pass
All Pass

R Brune
South
3 H

4 H by South
Trick
1. W
Lead
C 2
2nd
C K
3rd
C 5
4th
C 3
Down 1 — EW +100 — NS +0 IMP

Room 2

Louw & Pienaar - 3 (N/S) vs Brown & De Klerk - 1 (W/E)

G Brown
West
Pass
All Pass

D Louw
North
1 S

J de Klerk
East
Pass

J Pienaar
South
2 S

2 S by North
Trick
1. E
Lead
D 7
2nd
D 2
3rd
D 4
4th
D K
Down 1 — EW +100 — NS +0 IMP

N/S was weer kwesbaar, so Jaco moes dalk twee keer dink om na 4 te gaan. Hy weet klaar hy en Wes het die D en W behoort punte ook te hÍ. Miskien moet Span 4 weer bietjie gesels oor 1 en 2NT bids asook die punte wat beloof word met die responses.
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune3914
2Maree-L Strauss3612
3Louw-Pienaar2812
1De Klerk-Brown2110

Board 13

Dealer North
Both Vulnerable

Room 1

Board 13:1
S J 6 2
H A 8 7 4
D 6
C K 10 7 5 4
S Q 10 9 8
H Q J 9 2
D 9 4 2
C 8 3
[W - E] S A K 7 5
H 6
D K J 8 3
C A 9 6 2
Both Vul S 4 3
H K 10 5 3
D A Q 10 7 5
C Q J

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West

2 S

J Strauss
North
Pass
All Pass

D Louw
East
1 S

R Brune
South
Pass

2 S by East
Trick
1. S
Lead
C Q
2nd
C 3
3rd
C 4
4th
C A
Down 1 — NS +100 — EW +3 IMP

Room 2

Maree & L Strauss - 2 (N/S) vs De Klerk & Brown - 1 (W/E)

J de Klerk
West

2 H

G Maree
North
Pass
Pass

G Brown
East
1 NT
2 NT

L Strauss
South
Pass
All Pass

2 NT by East
Trick
1. S
Lead
D 5
2nd
D 9
3rd
D 6
4th
D 3
Down 2 — NS +200 — NS +3 IMP

Goeie verdediging kan ook IMPs beteken
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune3914
2Maree-L Strauss3914
3Louw-Pienaar3114
1De Klerk-Brown2110

Board 14

Dealer East
None Vulnerable


S K
H Q 7 3
D K 10 9 2
C Q J 8 6 3
S A J 10 9 7
H 10 6
D A Q J 4
C K 7
[W - E] S 8 6 5 2
H A K J 8 5 4
D 5
C 5 2
S Q 4 3
H 9 2
D 8 7 6 3
C A 10 9 4

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West

1 D
3 D

J Strauss
North

Pass
All Pass

D Louw
East
Pass
2 H

R Brune
South
Pass
Pass

3 D by West
Trick
1. N
Lead
C K
2nd
C 3
3rd
C 2
4th
C A
Down 2 — NS +100 — NS +2 IMP

Room 2

Maree & L Strauss - 2 (N/S) vs De Klerk & Brown - 1 (W/E)

J de Klerk
West

1 S
3 S

G Maree
North

Pass
All Pass

G Brown
East
Pass
2 H

L Strauss
South
Pass
Pass

3 S by West
Trick
1. N
Lead
D 2
2nd
D 5
3rd
D 8
4th
D J
Down 1 — NS +50 — EW +2 IMP

Hierdie keer gaan die IMPs vir verdediging na die ander spanne.
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune4116
2Maree-L Strauss3914
3Louw-Pienaar3114
1De Klerk-Brown2312

Board 15

Dealer South
N/S Vulnerable

Board 15:1
S J 4
H 8 2
D Q 9 8 4 2
C 9 7 6 5
S K 8 7 6 5
H
D K J 10 6 5
C 10 4 2
[W - E] S Q
H A K Q J 9 5 3
D
C A K J 8 3
N-S Vul S A 10 9 3 2
H 10 7 6 4
D A 7 3
C Q

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West

Pass
2 D

J Strauss
North

Pass
Pass

D Louw
East

1 H
2 H

R Brune
South
Pass
Pass
All Pass

2 H by East
Trick
1. S
Lead
C Q
2nd
C 2
3rd
C 5
4th
C K
Made 4 — EW +170 — EW +2 IMP

Room 2

Maree & L Strauss - 2 (N/S) vs De Klerk & Brown - 1 (W/E)

J de Klerk
West

Pass
2 C

G Maree
North

Pass
Pass

G Brown
East

1 C
2 H

L Strauss
South
Pass
1 S
All Pass

2 H by East
Trick
1. S
Lead
C Q
2nd
C 2
3rd
C J
4th
C K
Made 2 — EW +110 — NS +2 IMP

Deon vat twee pakkies meer as Gordon wat uiteindelik 2 IMPs beteken. Dalk was Loni en Gerhard se verdediging ook beter as Jaco en Rein s'n
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune4116
2Maree-L Strauss4116
3Louw-Pienaar3316
1De Klerk-Brown2312

Board 16

Dealer West
E/W Vulnerable

Board 16:1
S Q J 8
H A 9 6 5
D 10 5 4
C 6 5 4
S A 10 6 4 3
H K 3
D Q J 9
C A K 7
[W - E] S 5
H Q J 4
D 7 6 3 2
C J 10 9 8 2
E-W Vul S K 9 7 2
H 10 8 7 2
D A K 8
C Q 3

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West
1 S

J Strauss
North
All Pass

D Louw
East

R Brune
South

1 S by West
Trick
1. N
Lead
H 5
2nd
H 4
3rd
H 10
4th
H K
Down 1 — NS +100 — NS +5 IMP

Room 2

De Klerk & Brown - 1 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West
1 NT

J de Klerk
North
All Pass

G Maree
East

G Brown
South

1 NT by West
Trick
1. N
Lead
H A
2nd
H 4
3rd
H 2
4th
H 3
Made 1 — EW +90 — EW +5 IMP

Daar was niks fout met Jeandre se roep nie. Hy was redelik ongelukkig om 1 af te speel of dalk het Jaco en Rein goed verdedig. Die feit dat Loni 1NT op die ander tafel vir E/W gemaak het score Spanne 2 en 4 beide 5 IMPs.
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune4618
2Maree-L Strauss4618
3Louw-Pienaar3316
1De Klerk-Brown2312

Board 17

Dealer North
None Vulnerable

Board 17:1
S A 2
H A 10 6
D A J 10 7
C A 6 5 4
S K J 9 8 6 5
H 8
D 6 5 4 3 2
C 3
[W - E] S Q 7 4 3
H Q J 9 5
D
C K Q J 10 2
None Vul S 10
H K 7 4 3 2
D K Q 9 8
C 9 8 7

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West

Pass
Pass

J Strauss
North
1 NT
3 NT
Rdbl

D Louw
East
Pass
Dbl
All Pass

R Brune
South
2 H
Pass

3 NT** by North
Trick
1. E
Lead
C Q
2nd
C 7
3rd
C 3
4th
C 4
Made 3 — NS +800 — NS +12 IMP

Room 2

De Klerk & Brown - 1 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West

J de Klerk
North
1 NT

G Maree
East
All Pass

G Brown
South

1 NT by North
Trick
1. E
Lead
C 10
2nd
C 7
3rd
C 3
4th
C 4
Made 2 — NS +120 — EW +12 IMP

Deon se doeblering was seker 'n bietjie optimisties - en so ook Jaco se redoubling. Na die applous bedaar het was dit die grootste swing van die aand en E/W op Tafel 2 pluk saam die vrugte.
NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune5820
2Maree-L Strauss5820
3Louw-Pienaar3316
1De Klerk-Brown2312

Board 18

Dealer East
N/S Vulnerable

Board 18:1
S 9
H Q 9 8 6 4 2
D A K 8 4
C 9 6
S A K Q 10 5
H K 10 5
D 7
C A K 10 7
[W - E] S J 8 6 4
H A
D Q J 10 5 3 2
C 3 2
N-S Vul S 7 3 2
H J 7 3
D 9 6
C Q J 8 5 4

Room 1

J Strauss & Brune - 4 (N/S) vs Pienaar & Louw - 3 (W/E)

J Pienaar
West

2 S
3 S

J Strauss
North

Pass
4 D

D Louw
East
Pass
3 D
All Pass

R Brune
South
Pass
Pass

4 D by North
Trick
1. E
Lead
C 2
2nd
C 4
3rd
C A
4th
C 6
Down 5 — EW +500 — EW +2 IMP

Room 2

De Klerk & Brown - 1 (N/S) vs L Strauss & Maree - 2 (W/E)

L Strauss
West

1 S
3 S

J de Klerk
North

Pass
Pass

G Maree
East
Pass
2 S
4 S

G Brown
South
Pass
Pass
All Pass

4 S by West
Trick
1. N
Lead
H 6
2nd
H A
3rd
H 3
4th
H 5
Made 4 — EW +420 — NS +2 IMP

Hier het slim bietjie sy baas gevang. Jaco wou vir Rein 'n tip gee om H uit te kom, ten spyte van E se H roep. Ongelukkig vir Jaco word hy toe in die onmaakbare kontrak gelaat. Hy was van plan om H toe te gaan indien hy doebleer word, maar dit het nooit gebeur nie. 'n Geluk was dat 4 H aan was en omdat E/W op die ander tafel dit behaal het was die swing darem nie te groot nie.

Rein: Ja, 4 vlak is 'n bietjie hoog om te hint vir uitkomkaare

NrPaarIMPsHowell
4J Strauss-Brune5820
2Maree-L Strauss5820
3Louw-Pienaar3518
1De Klerk-Brown2514


Previous Visitor Comments

Name Email Subject Location
Rafais12awh17w6_at_gmail.comMqCQUzjHxvIPzgJ
Rentia on November 14, 2011 I love both I want that wedding’s wesbite and Hearts in a shutter’s photography! You are both great at what you do. I am getting married in 5 months’time and visit I want that wedding’s page every week to look for new inspiration. Hearts in a shutter is another great information contribution and I would love to be the lucky one to win this photo shoot as I feel that the true heart of every scene captured by Brenda is beautifully portrayed in each picture.

Marilynsonya_at_typsygypsys.comdUdSBKtulTPXPigsQ
apon executing aeacrsh on google I came across yr wesite. Quite interesting I found some of your articles, seeing that you are a fellow country man, living in brighton, I was quite suprised to see you boasting of nelson mandela, and find it interesting that your are a secular humanist, only perseve this from some of teh articles you have posted. One thing that interests me is that some people say that nelson mandela has made a difference, however I can not seem to find the any evidence of him changing things for the good ? what has nelson mandela really done that has changed SA and can we see those evidences today? Part of this argument has been since I joined teh BBC as people in teh BBC idolise nelson mandela, but I cant see a real reason.Is SA better off being secular/comunist/inter faith or was it better being part athiest protestant ?

P L E A S E   P A R T I C I P A T E

No active contact accepted
Name
E-mail Address
Subject
CommentPrevious Article Die Sanlam Klub brugstelsel
Next Article Glossary of Terms from BeginnersBridge.com

HOME Top Back Print E-Mail Page E-Mail us Guestbook