Aangeleenthede Afrika Wreld Filosofie Afrikaans Ontspanning Algemeen

Die Sanlam Klub Stelsel

'n Eenvoudige stelsel wat die meerderheid sosiale brug situasies kan hanteer

Jaco Strauss, Japie Lambrechts en Rein Brune
6 April 2004 (opgedateer) E-pos die bladsy aan 'n vriend


Opening

Open natuurlik met 13-17 (eerste om te open op die tafel)
Open met 11/12 pte as teenstanders geopen het en julle is nie kwesbaar nie.
* 2 punte vir void (opsioneel)
* 1 punt vir singleton (opsioneel)
Faktore soos kwesbaarheid behoort ook altyd in ag geneem te word. Ek stel 11 en 13 voor as riglyn aangesien daar 'n verskil is of jy die eerste om die tafel is om te open; of net die eerste vir jou span. (Party mense open met 12 in beide gevalle wanneer nie kwesbaar)

Open met (ten minste) 5 kaarte in jou kleur en hulle moet sterk wees as dit 'n klein kleur is. As jy die kleur weer roep, sonder 'n ander kleur tussenin, wys jy ten minste 6 kaarte.

1NT met 13-17 HCP sonder roepbare kleur ('Swak' Geen Troef)
Hierdie roep is gewaarlik en moet met omsigtigheid hanteer word. Dit is nie 'n forcing bid nie en maat mag dus passeer. As maat ook swak is, mag dit dalk raadsaam wees om die beste kleur op die 2-vlak te soek. Stayman kan natuurlik ook lekker ingespan word indien maat oor 'n 4krt groot kleur beskik. In hierdie geval sal 'n "swak" antwoord nie 'n hor bod in maat se kleur (m.a.w. 2NT) wees nie.

Met 'n swak hand 10-11 met 6+ Groot of 7+ Klein kleur open op die 2 vlak
Veral as jy eerste roep kan dit nogal die spasie vir die teenstanders beperk. Jou maat moet egter nooit op so 'n roep verbeter as hy nie ten minste 13+ punte het nie. Dieselfde geld vir die pre-emptive 3x openingsroep hieronder. As maat reeds verby is kan Psyching ook hier ter sprake kom. Kanse is goed dat 4de hand sterk is.

Ondersteuning

0-4 pte

N partner open, gaan verby as jy 0-4 pte het. Antwoord slegs as partner se roep forcing was, in welke geval jy moet bie. Indien daar enige interference was, PASS! As partner se forcing bid 'n nie-natuurlike roep is, poog om steeds 'n sinvolle antwoord te gee, soos die Club-Diamond voorbeeld hieronder.

5-8 pte

Met 5-8 punte kan swak ondersteuning verleen word deur partner 1 te lig in sy kleur. Daarna roep jy net as jy geforseer word. (Sien forcing hieronder.

9-11 pte

Met 9-11 kan kleur verander word na 'n 5 kaart suit OF na Geen Troef met slegs 4-kaart suits.

12+ pte

Met 12+ kan kleur verander en/of 'n vlak gespring word. 'n Been behoort aan te wees.

Take-out double

Met 'n standaard openingshand sonder 'n kleur om te roep, doebleer die opposisie as hulle voor jou roep. Dit gee jou partner die kans op te bie op 'n lae vlak met 'n goeie idee van die sterkte en aard van jou hand. Take-out doubles is forcing vir een rondte en in die baie gevalle beter as 'n swak 1NT opening.

Pre-empt

'n Pre-emptive bid sal 3 D / D of 4 D / D wees as jy 3de hand sit na 2 passes met sowat 9 pte en 'n kleinhuisie vol (7+) kaarte in die suit waar jy 3 gaan. Dit is nie 'n forcing bid nie. 'n Pre-empt is nie raadsaam as jy eerste vir jou span bie nie, aangesien jy effektiewelik vir partner ook uit die biery haal.

Shut-outs

Shutouts gebeur wanneer jy jump na game en vir Partner laat verstaan 'n kap is nie aan nie. Maak dit vir die opposisie ook moeilik om dalk 'n fit te kry..

Forcing

Sekere roepe is "Forcing" en partner MOET antwoord as daar nie 'n interference bid was wat die bier weer 'n bod sal verseker nie. Voorbeelde van Forcing bids is:
- 'n 1 D opening
- 'n 1 D roep na 'n 1 D - 1 D opening.
- 'n jump antwoord (uitnodiging vir game)
- 'n Take-out double (forcing vir 1 rondte op 1ste vlak, invite vir game op 2de vlak)
- 'n Kleur verandering na 'n nuwe kleur, behalwe n 'n 1NT opening
 - Gerber, Blackwood en Stayman

'n 1 D antwoord op 1 D open is forcing vir 'n rondte. Dieselfde geld vir 1 D rebid n 'n 1 D antwoord op jou 1 D opening.

Fourth suit Forcing

4th suit forcing word gebruik om partner te vra of hy stoppers in die unbid (4de) suit het, want as jy gehad het sou jy reeds NT geroep het. As partner stoppers in daardie suit het, roep hy 3NT, indien nie, roep hy weer een van die ander 3 suits.

Club-Diamond Konvensie

open 1 D as 17+ HCP (ongelyk verdeel) of 18+ (gelyk verdeel) punte het (forcing vir 1 rondte)

Antwoord as volg:
0-4 HCP: 1 D
5-8 1 D
9-11 1 D
12+ 1 NT

Indien daar 'n interference bid is tussen jou maat se 1 D roep en jou antwoord, hanteer dit as volg:
0-4 HCP: Verby
5-8 Doebleer
9-11 1 kleur hor
12+ 2 kleure hor (forcing to game)

As maat se antwoord 1 D is, maar jy sit met 22 punte, is 'n been moontlik steeds aan. Roep dan 1 D, wat ook forcing vir een rondte is, om meer uit te vind. As hy 2 of 3 HCP het, roep hy bloot natuurlik op die 2 vlak, of 1NT met 'n Yarborough. In lg geval kan hy pass met interference. As hy maksimum (4HCP) is roep hy 1 D. Met interference in die geval sal enige 2 roep dieselfde effek h.


1D - (23 HCP)
1D - (0-4 HCP)
1D - (HET JY 4?)
1D - Ja, ek het 4
of
1NT - Nee, ek het 0 (Lekker geleentheid vir meneer "23 HCP" om Stayman te gaan
of
2D/D/D/D - Nee, ek het 2/3 HCP, maar ek het 5D/D/D/D

Met 'n swakker 1D sal die roepery moet wees:
1D - (18 HCP)
1D - (0-4 HCP)
1NT - Shutup bid (kan af gaan - net 18-22 punte, geen suit)
of
2D - Shutup bid (Oopmaker het - 5D en besef been is nie aan nie)
Die 1D/1D moontlike antwoorde op 1D is dan juis goed, anders sou die 2D 'n forcing bid wees wat jou in ernstige moeilikheid kan laat beland as mnr Yarborough jou sy 5 Ds wys :-). As die 1D man nou na 2D gaan n die 1D antwoord, weet mnr. Yarborough ten minste hy moet sy mond hou....

As die "interference" plaasvind voor die 1 D bod kan plaasvind, kan krag gewys word deur ook die opponent se kleur te roep.

Slegs HCP moet cir die C-D konvensie getel word - of jy vra, of antwoord. Ander punte kom eers in aanmerking by die natuulike roepe wat volg. In daardie gevalle moet mens ook konsekwent wees en bv punte AFTREK as jy kort is in partner se troefkleur...

Ander Konvensies

Stayman: antwoord 2 D n 'n 1NT roep om te vra of partner 'n 4 krt major het

Sonder 'n 5 krt kleur, maar met 4+ D en/of 4+ D antwoord 2 D
met slegs 4+ D, antwoord 2 D.
'n 2 D, bod ontken dus nie Skoppens nie, maar 'n 2 D, bod ontken Harte
Dis forcing vir een rondte. Maar partner se antwoord van 2 D of 2D is nie forcing nie. Indien die 2 D roeper op die 2D/2D roep antwoord is hy besig met 'n uitnodiging om tot by Been te vorder. As hy op die Stayman antwoord verby gaan, glo hy dus nie 'n been is aan nie.

Dis belangrike ding om te besef is dat sodra jy 2D (Stayman) roep, neem jy eintlik beheer van die roepery oor, want jy weet n die antwoord presies wat in die 1NT ou se hand is (punte en suit) en jy kan dan onmiddelik besluit op verby, been of kap.

Selfs al is die 1NT roep max (17 HCP met gelyke distribusie en 4 solid harte) kan hy 2D antwoord - laat partner (die 2D ou) besluit of moontlike ekstra punte relevant is deur uit te nooi vir 'n Been, indien nodig. Sonder 'n major fit moet hulle eerder stop by 2NT as die 1NT ou dalk minimum is.

'n 2NT antwoord op 2D beteken hy ontken definitief enige 4 kaart majors, maar wys ook die 1NT was maksimum (16-17) OF ten minste stoppers in die majors. 3NT word dan 'n opsie - selfs al het die 2D ou min punte met solid minors.

'n 2D deny ook die majors, maar wys op 'n minimum 1NT hand 13-15 OF geen stoppers in die majors nie. Dit dui nie noodwendig op 'n 5 krt Diamond suit nie, maar partner (2D ou) het dalk min punte, en 'n klompie diamonds. As jou majors 3-3 is sal jy waarskynlik 'n paar D's moet h, so die beste is dan om 2D se speel.

Die 1NT ou is nie is enige posisie om te kan force nie, hy het max 17 punte en partner kan so min as 5 h. Jy wil dan nie op 3 vlak wees nie.

Gewone Gerber:
4 D vra Aces
0 of 4 Aces: 4 D
1 4 D
2 4 D
3 4 NT

5 D vra vir kings
0 of 4 Kings: 5 D
1 5 D
2 5 D
3 5 NT

Roman Key Card Gerber:
4 D vra Aces en King van troewe
0 of 3 Key cards: 4 D
1 of 4 4 D
2 of 5 4 D
2 of 5 en troef Q  4 NT

5 D vra vir kings en Koningin van troewe
0 of 3 Key Cards: 5 D
1 of 4 5 D
2 of 5 5 D
2 of 5 en troef J 5 NT

Blackwood:
4NT vra Aces

0 of 4 Aces: 5 D
1 5 D
1 5 D
2 5 D

5NT vra vir kings
0 of 4 Kings: 6 D
1 6 D
1 6 D
2 6 D

Ek verkies Gerber bo Blackwood waar 4NT vra vir Aces en 5NT vra vir kings, maar soms is dit nodig wanneer Clubs reeds natuurlik geroep is en Gerber mag lei tot verwarring.


As daar reeds interfering roepe tussen was, kan jy dalk nie die 4 D opsie gebruik nie, maar kan dan 'n 5D roep oorweeg. Jou maat behoort darem al op hierdie punt te weet dat jy op die vis is vir iets en nie werklik ernstig voel oor die D suit wat jy roep nie.

Wees egter versigtig met 5 D vir Gerber, want dit kan lyk na shutout vir game. 4NT (Blackwood) is dan moontlik veiliger. 'n Void word soms as 'n Ace getel, hangende af van die bidding tot op daardie stadium. Dit is natuurlik ook gevaarlik, want as julle ', troef Ace mis en die 'void' word as daardie Ace gesien kan dit jou duur te staan kom! Roman Gerber kan ook gebruik word waar 5 controls gesoek word. Die eerste keer soek jy bv die 4 Aces en die troef K. Die volgende keer 4 Kings en die troef Q.

Basics

As jy voor dummy sit lei deur sterkte en as jy n hom sit lei na swakte toe.

Lei wat jou partner geroep het en indien nie, lei wat die opposisie nie geroep het nie. Waar moontlik (veral in NT) lei terug na partner se uitkomaart. Probeer ook jou K, Q, J, 10 establish.

As partner nie kleur beken nie, probeer die lei wen om partner die geleentheid te kry om te troef voor troefmaker troewe trek.

Indien jy heelwat troewe het en partner nie, oorweeg dit om troewe te lei ten einde twee opposisie troewe vir jou een te laat val. Dit gee vir troefmaker ook minder oorkruis troefgeleenthede. 

Probeer om te finesse as jy kan. As jy na 'n A Q kombinasie speel en teenstanders het die K, probeer jy eers die Q. Soms sit die K na die Q en jy verloor hom. Soms sit die K egter voor hom en jy maak die Q en A. Sonder die finesse, sou die A gespeel word, wat teenstander se King promofeer en die Q moontlik uiteindelik laat water drink. 

Algemeen

Probeer altyd bepaal wat die totale hoeveelheid punte in die span is en besef dat game in die majors aan is op 26+ en in die minors so by 30 rond. Kappe hier van 36+ af.

Dan moet Psyching ook altyd in die agterkop gehou word wanneer iemand bv 2 D roep met 'n Yarborough (geen HCP) en 'n void in harte. Dit kan die opposisie heeltemal omverwerp - veral as jy nie kwesbaar is nie.

As jy weet jy en partner het genoeg punte vir 'n been en jy weet watter kleur, maar dat kappe nie aan is nie, roep die been. Moenie 3 D roep as jy weet net 4 D is aan nie. Jy roep bloot 3 D as jy nie oortuig is dat die been aan is nie, maar as partner maksimum is, glo jy dit is aan. Jy INVITE dus vir partner tot game en hy mag die INVITATION van die hand wys. As jy aan jou hand weet 'n been is nie aan nie moet die uitnodiging ook liefs nie gegee word nie. Bly dan eerder op 2 D

Doubles op vlak 1 tot 2 is waarskynlik Take-out en van vlak 3 af moontlik penalty. 3NT* is bv penalty, terwyl 3D* waarskynlik Take-out is.

Wanneer jy verdedig teen Geen Troef, lei die 4de hoogste kaart van jou langste (en sterkste) suit. As jy nie 'n suit het om te establish nie lei wat partner geroep het. Andersinds speel iets wat die opposisie nie geroep het nie. Gebruik die rel van 11. Trek die waarde van opponent se lei af van 11 en kyk wat jy het en hoeveel in dummy l, dan weet jy hoeveel het troefmaker.

Hoop dit help - vra maar as enigiets onduidelik is - en onthou.... derde hand speel hoog.

HCP - High Card Points
NT - No Trump
Majors (Groot kleure) - Skoppens (D), Harte (D)
Minors (Klein kleure) - Klawers(D), Diamante(D)

'n Briljante gratis brug program is hier te vinde.Besoekerskommentaar

Naam E-pos Onderwerp Ligging
Regaulvnonk738f5j_at_hotmail.comWnvaqJBHWHSNdnyHRS
Thank you, Kendra. Some of the best videos and blogs are those spnooanetus ones that come from the heart. This was certainly was from the heart!Thank you for putting yourself out there. I’m very proud of you, and proud of the message that you are sending to others who are journeying with you along this path of recovery. In fact, I’m going to send this to a client of mine now for whom I’m sure you will be an inspiration.Thank you! Thank you! Send you lots of hugs and love for the new year! Cheers!

Zaffar4zcver38je_at_gmail.comOBcycEEihsfnr
I allow myself to feel is pbboarly one of the most important things I have learned. You’re an amazing voice and I am so thankful that you are giving voice to what so many of us, not matter our vice, have gone through. Keep up the amazing work.

Khutso3b1vfruqo7y_at_gmail.comUsbMsqQECUpdSxSJAx
its lovely - well done! - my 8 asusie bookclub mates loved the book (one woke up & finished it at 3 am because she had to know the end) - a couple were ’uncomfortable’ about the whole racial zim content - they are lucky for never having been in that type of situation - its amusing to me because they probably think my views lean a bit right - whereas my Zim bookclub (yes i belong to 2) think i’m a raving, left wing, tree hugger socialist, bordering on communist !!! haha one can’t win (at least i’m balanced) .....! well the discussion was interesting & vibrant & they want to read more on zim...& thanks it gave them some ’insight’ in my life although older & different to yours- next week zim book club gals although it’ll take longer cos we just circulate books instead of all 10 buying & reading the same one - thrifty! cheers x gill benn

zehudatkkadefsy_at_ylnonpl.comzehudatkka
Hello! Good Site! Thanks you! uunbardqhp

Johann Weiermansjohannw_at_quadsoft.co.zaBrug
Nice site, thanks.

N E E M   D E E L   A S S E B L I E F

Geen aktiewe inhoud word aanvaar nie
Naam
E-pos Adres
Onderwerp
KommentaarPrevious Article Duplicate Scoring
Next Article Glossary of Terms from BeginnersBridge.com

TUISTE Heelbo Terug Druk E-pos dit E-Pos ons Gasteboek