Aangeleenthede Afrika Wêreld Filosofie Afrikaans Ontspanning Algemeen

Grondwet beslis nié 'kwetsend'

Nicholas Myburgh
Die Rapport
14 October 2001

Ek reageer op die brief van dr. Manie Schoeman (Rapport, 7 Oktober).

Vir 'n man wat die letters dr. en LP weerskante van sy naam skryf, toon Manie Schoeman 'n gebrek aan politieke en intellektuele ontwikkeling.

Die paar vermakerige klappe wat hy uitdeel na die DA-leierskap gaan my nie aan nie. Ek is nóg 'n lid van die DA nóg van enige van sy komponente. Waar dr. Schoeman egter heeltemal die kluts kwyt raak, is wanneer hy die liberale demokrasie tipeer as 'n politieke filosofie met "inherente en kwetsende ondertone van meerderwaardigheid". Verwerp dr. Schoeman nou skielik die SA regstaat wat hy en sy eertydse party onder leiding van mnr. F.W. de Klerk vir die land beding het? Die regstaat is immers die konstitusionele uitdrukking van die liberale demokrasie! Is dr. Schoeman net 'n politieke manteldraaier, of het hy nie begryp waarmee sy party en leier besig was nie?

Die grondwetlike boustene, strukture en meganismes van die nuwe SA demokrasie, soos die handves van regte en die konstitusionele hof, is juis klassiek liberaal demokraties. Verwerp dr. Schoeman dit nou as "kwetsend" en/of "meerderwaardig"? Dit sal boonop interessant wees om te verneem of sy nuwe party, die ANC, akkoord gaan met sy sentimente oor die nuwe SA demokrasie?

Sy intellektuele verwarring neem egter kommerwekkend toe wanneer hy die liberale demokrasie plaas teenoor wat hy vleiend noem "behoudende, toegewyde pro-SA Christelike demokrate", m.a.w. die NNP. Terloops, dieselfde party wat hy in sy brief beskuldig van onchristelike en ondemokratiese gedrag. Hoe rym dit?

Dr. Schoeman bereik algehele politieke bankrotskap wanneer hy die verraderlike aansluiting van enkele NNP- en DP-lede by die ANC aanmoedig as " 'n betekenisvolle stap tot nasiebou . . . omdat dit die politieke toneel sal normaliseer". Hoe lyk 'n normale politieke toneel, en hoe word nasiebou bevorder deur die versaking van beginsels en die ondermyning van ons politieke pluralisme?

Die oorspronklike artikel het in Die Rapport van 21 Oktober 2001 verskyn.


Vorige Artikel Regstellende Aksie: Onbekostigbare Politieke Korrektheid
Volgende Artikel Nic Myburgh spoel bietjie bek uit...

BO   -   TERUG  -   HOOFBLAD