Aangeleenthede Afrika WÍreld Filosofie Afrikaans Ontspanning Algemeen

SA kan 'regstellende' aksie nie bekostig

Etniese sosialisme steeds destrutief

Jaco Strauss
Die Rapport
10 Februarie 2002 E-pos die bladsy aan 'n vriend


Geagte Heer

DaniŽl Kriel se hoogs aanvegbare poging ter ondersteuning van sg Regstellende Aksie (RA) in Rapport van 27/1/02 verdien kommentaar.

Ironies genoeg word sy bydrae gepubliseer in dieselfde uitgawe van Rapport waarvan die voorblad gewy is aan die verwoestende effek van RA in die SAPD. Daar kan duidelik uit u voorbladberig afgelei word hoe die SAPD homself stelselmatig gestroop het van 'n groot hoeveelheid kundigheid en ervaring terwyl misdaad oor dieselfde tydperk katastrofiese hoogtes bereik het.

Die opskrif van Mnr Kriel se artikel, nl. "Regstellende Aksie hou ekonomiese voordeel in", vind egter nÍrens in sy artikel ondersteuning nie. Dit is 'n stelling wat met gemak gemaak word en dan daar gelos word! Hy kom in der waarheid niks verder as om te verwys na veranderende
... glo Mnr Kriel dat slegs blankes bekwaam genoeg is om in 'n vrye omgewing mededingend te kan wees?
markte teen die agtergrond van demografiese verskuiwings en nuwe politieke werklikhede nie. Dit blyk hy verwar RA met doodgewone, outydse nastrewing van eiebelang wanneer die privaatsektor aanstellings maak wat volgens hulle beste berekeninge die gunstigste resultate sal oplewer.

Geen politikus, burokraat, of self-aangestelde sosiale ingenieur kan ooit hoop om ekonomiese werklikhede suiwerder te lees as juis die privaatsektor wie daarop aangewese is vir hul eie oorlewing nie. Sodanige aanstellings lei automaties tot 'n gediversifiseerde werkerskorps, of glo Mnr Kriel dat slegs blankes bekwaam genoeg is om in 'n vrye omgewing mededingend te kan wees?

In sy poging om 'n skyn van redelikheid voor te hou faal Mnr Kriel om die punt wat hy werklik wil maak, nl. die ekonomiese voordele van RA, enigsins oortuigend te stel, nog minder te staaf. Hy maak bv. die volgende stelling:

Dit beteken nie ons moet ter wille van politieke korrektheid regstellende aksie as 'n gegewe aanvaar nie.
Sy beste punt! Maar dan volg sy verwarring in die volgende sin:
Ons moet dit eerder pragmaties debatteer, die noodsaaklikheid daarvan insien en die werklikhede daarvan aanvaar.

Werklike pragmatiese debatte sal juis niť lei tot sy fait accompli nie. Jy kan nie 95% van die bevolking ophef deur teen die ekonomies aktiefste 5% te diskrimineer nie. As "pragmatisme" dus maar tot dusver enigsins 'n kenmerk was van die debat dan het die hele konsep jare
Hoe word die gemiddelde werklose inwoner van 'n plakkerskamp bv bevoordeel deur RA wat in die praktyk slegs diegene wat reeds bevoorreg is verder bevoordeel?
terug reeds in die asblik beland. Die noodsaaklikste werklikheid rondom RA is juis om te besef dat dit niks anders is as 'n onbekostigbare oefening in politieke korrektheid nie!

Hoe word die gemiddelde werklose inwoner van 'n plakkerskamp bv bevoordeel deur RA wat in die praktyk slegs diegene wat reeds bevoorreg is verder bevoordeel. En as 'n wit werknemer vervang word met 'n onbevoegte RA aanstelling, net om steeds dieselfde werk as onafhanklike kontrakteur te verrig, wie baat daarby? Kan 'n land met ons sosio-ekonomiese probleme bekostig om nou drie maal die skaars hulpbron te bestee ten einde dieselfde werk vermag te kry?

Watter voordeel spruit ook byvoorbeeld uit die onderwysersvriend van my wat, suiwer as gevolg van sy wit vel, begin verlede jaar weggewys is toe hy by 'n "voorheen benadeelde" skool om 'n wiskunde pos aansoek gedoen het. Die hoof het duiselik laat verstaan dat hy nie belangstel
Dit is n siniese Mugabeaanse verbeeldingsvlug om die verlies aan professionele en geskoolde arbeid as "positief" af te maak
daarin om wit kandidate aan te stel nie. Die skool het toe in die afgelope Matriek eindeksamen 'n 90% druipsyfer in daardie vak behaal terwyl my vriend gaan wiskunde gee het in Engeland. Wie trek voordeel daaruit? Die ekonomie? Die "voorheen benadeelde" leerders of word hulle bloot gevonnis tot permanente agtergeblewenheid?

Ongelukkig wil dit voorkom asof die enigste persoon wat hieruit voordeel getrek het die onderwyser is wat nou in 'n (relatief tot SA) misdaadvrye land woon waar hy op gelyke vlak met ander kan meeding sonder die ou geykte Suid-Afrikaanse rasse diskriminasie. En dan nog boonop ponde verdien.

Geen ontwikkelende land kan bekostig om skaars menslike hulpbronne weg te werp nie. Hoeveel ingenieurs, dokters, tandartse, rekenmeesters, onderwysers, verpleegsters, entrepreneurs en dies meer kan ons ekonomie nog bekostig om te verloor. Mense wat die land uitgedryf word en as sulks geforseer word om eerder die ekonomieŽ van Nieu-Seeland, AustraliŽ, Britanje, Kanada ens. uit te bou.

Dit is n siniese Mugabeaanse verbeeldingsvlug om die verlies aan professionele en geskoolde arbeid as "positief" af te maak. Mens hoor al hoe mompel partymense: "Good riddance to bad racists". Maar wie is hier die rassiste? Diegene vir wie die deur op rassegronde toegeklap word, of 'n kortsigtige Regering wat so behep is met die verlede dat hy versuim om die toekoms aan te spreek?

Staatsinmenging in pogings tot maatskaplike opheffing is ten beste oneffektief en ten slegste destruktief. In Suid-Afrika is die etniese sosialisme van die huidige regering net so destruktief soos die van die vorige een.

Regter Myburgh en sy kommissie hoef nie veel moeite te doen om die oorsake van die Rand se ineenstorting te ondersoek nie. Hy moet net n afskrif van Mnr Kriel se artikel in die hande kry...

Die brief het in Die Rapport van 10 Februarie 2002 verskyn.Besoekerskommentaar

Naam E-pos Onderwerp Ligging
Efenlq9ld7k9r_at_gmail.comlgrDIYjQJzwTnp
that, allow me tell you what exactly did give good reulsts. Your text can be highly powerful which is probably why I am taking the effort in order to comment. I do not make it a regular habit of doing that. Second, while I can notice the leaps in reason you come up with, I am not necessarily convinced of exactly how you seem to connect your details that produce your conclusion. For the moment I shall yield to your position but wish in the future you link your dots much better.

Eleenzds2umyju39_at_gmail.comHxLHucZCmY
I think the Packers offer a very similar mahtcup that the 2008 Cardinals had for SB 43 against Pittsburgh. A spread passing attack that’s very deep and talented at WR, and little to offer from the TE and ground game. The big difference is Rodgers is mobile while Warner stayed in the pocket. I’m pretty sure the Steelers had the same secondary in that game, other than Deshea Townsend being gone. They handled the Cardinals pretty well until the 4th quarter. Jennings is good, but I don’t see him taking a game over the way Fitzgerald did. I do expect a lot of passing from GB, and Rodgers might be the leading rusher in this game for GB. Anyone in the media that even thinks about talking up Starks or GB’s improved running game is crazy. They will not run the ball well in this game. Not a chance.

Juan4rpx463n_at_outlook.comZUQqyDWbACOZr
Hi Gina,Thank you it’s becoming a firm fave on here.It’s loevly to really get to know people that bit more and find out what makes them tick. It also inspires the rest of us when we read their stories.Heather x

Yogeshxkputlj6_at_hotmail.comGLWYjeRWOQsjASLRNbW
Stuffing Envelopes Jobs and Work at Home Stuffing Envelopes Information. How to make money stuffing enpoelves at home. Stuffing enpoelves from home can be a real home job.

Tyyam.descird_at_php.jpmmOxbkxDFfh
This is exalcty what I was looking for. Thanks for writing!

Jaco Straussfeedback_at_strauss.za.comNuwe Funksionaliteit
Ek het hierdie nuwe funksionaliteit bygevoeg om kommentaar te lewer. So asseblief, lewer kommentaar en stimuleer die debat!

N E E M   D E E L   A S S E B L I E F

Geen aktiewe inhoud word aanvaar nie
Naam
E-pos Adres
Onderwerp
KommentaarPrevious Article Regstellende aksie in Sanlam reeds 1995
Next Article Nic Myburgh spoel bietjie bek uit...

TUISTE Heelbo Terug Druk E-pos dit E-Pos ons Gasteboek