Aangeleenthede Afrika Wreld Filosofie Afrikaans Ontspanning Algemeen

"Regstellende" Aksie in Sanlam in 1995

´n Rassistiese vraelys vir werknemers

Jaco Strauss
5 Oktober 1995 E-pos die bladsy aan 'n vriend


Vroeg Oktober 1995 het ek as werknemer van Sanlam hierdie vraelys ontvang. Die blatande rassisme het my dwars in die krop gesteek en ek kon dus nie anders as om te antwoord nie. Wat hieronder volg is die eerste rowwe antwoord wat ek opgetrek het.

My uiteindelike antwoord (as ek reg onthou) was bietjie meer volledig en (hopelik) meer elegant uiteengesit alhoewel ek onthou dat ek baie amper op punt 5 geantwoord het:

"Hoekom vat ons hulle nie uit en skiet hulle nie!!"

In ieder geval, ek het nooit enige terugvoer gekry nie. Ek het later met mnr Papier kontak gemaak om te hoor wanneer ek enige antwoord kan verwag, maar is meegedeel dat hy hom nie kan herinner dat hy my insette ontvang het nie!!

10/07/2002

REGSTELLENDE AKSIE & BESTUUR VAN DIVERSITEIT IN SANLAM

U is bewus van die feit dat Sanlam besig is om 'n dokument saam te stel waarin die beleid ten opsigte van REGSTELLENDE AKSIE in Sanlam duidelik uitgespel word. Om van hierdie proses 'n sukses te maak vra ek, as skakelpersoon vir toesighouervlak (PG8) in die taakgroep, u insette/voorstelle ten opsigte van die aangehegte begrippe.

Stuur asb u kommentaar sodat dit my kan bereik voor Donderdag, 5 Oktober 1995. U kommentaar sal vertroulik hanteer word en u hoef nie u naam te verstrek nie.

Dankie

Nicolaas Papier

Bemarking : Administrasie : Stelselbeplanning
BB0088
Suid Sentraal 3
X3509

1. Hoekom 'n strategie van regstellende aksie?

Apartheid was "social engineering" waaronder sekere groepe bo ander bevoordeel is. Individue is misken en teen gediskrimineer. Di stelsel is beskryf as 'n "crime against humanity" Presies dieselfde word egter nou onder sogenaamde "regstellende" aksie gedoen. 'Groepe' word steeds bo 'individue' gestel en wr word daar teen individue gediskrimineer suiwer op grond van 'n persepsie oor die groep waartoe hulle geag word te behoort.

Onder WARE regstellende aksie behoort persone met onvoldoende skoling bygestaan te word om deur middel van opleiding in staat gestel te word om as individue met ander individue te kan meeding.

2. Wie behoort voordeel te trek uit regstellende aksie?

Alle persone wat nie die opleiding gekry het om sy/haar vermo ten volle te benut nie. Om sekere ras-, godsdiens-, gebreks- en ander groepe uit te sonder is per definisie diskriminerend en s verder dat hulle te pateties is om op gelyke vlak mee te ding met ander. Onder sogenaamde "regstellende" aksie moet almal bevoordeel word behalwe ekonomies-aktiewe blanke mans. Dit is egter onmoontlik om 97% van die land op te hef deur teen die ekonomies-waardevolste 3% te diskrimineer!

3. Watter terminologie behoort Sanlam te gebruik om die verskillende kultuurgroepe te identifiseer?

Aangesien daar na individue gekyk behoort te word is terminologie vir kultuurgroepe totaal irrelevant. Was ons nie destyds almal veheug toe die gewraakte Bevolkingsregistrasiewet geskrap is nie?!?!

4. Is regstellende aksie nie bloot omgekeerde apartheid nie? (Die Eng was effens anders: Is AA reverse discrimination?)

Nie soos ek WARE regstellende aksie sien nie. Soos sg "regstellende" aksie egter in die meeste gevalle toegepas word is dit definitief diskriminasie. Niks "omgekeerds" daaraan nie. Diskriminasie is diskriminasie. Om mense op grond van kwotas aan te stel het in elk geval klaaglik misluk waar dit ookal probeer is. "Window dressing" en "Tokenism" breek mense se selfbeeld net nog verder af.

5. Wat moet die toekomstige beleid wees m.b.t. blanke mans in die maatskappy.

Ek is 'n individu. Om my te "tag" as 'n 'blanke man' herinner my sterk aan die bevolkingsregistrasiewet. Sogenaamde "regstellende" aksie soos wat dit tans toepassing vind institusionaliseer rasse-spanning, rassisme, minderwaardigheid en negatiewe persepsies.

PS Ek sluit vir u 'n hoofstuk oor rassisme uit Ayn Rand se The Virtue of Selfishness in.Besoekerskommentaar

Naam E-pos Onderwerp Ligging
Patricio7a6rnv6h_at_mail.comPHphamjkKUoEPNxFL
Hi there, we were sad to see them leave. On Saturday night the children perofrmed a play which the Glenthorne group had got together in just 3 days! It was absolutely amazing. I will post a picture of your son today.

Kaedon8oonzbmn5vp_at_yahoo.comckXBNtpsgYJedTyEL
Wow! That’s a really neat anresw!

Olgapetz_at_pc.rwth-aachen.deAfeLDwgWIHzC
Jacek pisze:Nie zgadzam się z swmnoznyai przedmf3wcami ze problem głodu nie jest istotnym zagrożeniem. Problem jest i to dla wszystkich a0krajf3w. Po prostu liczba ludności się zwiększa a z kolei ilość ziem uprawnych zmniejsza się . Na to wpływa dużo czynnikf3w. Ale to jest osobny temat.a0Coraz trudniej jest zebrać plony. Po prostu oprf3cz pogody ktf3ra nie jest łaskawa dlaa0 zbiorf3w to jeszcze rożnego rodzaju grzyby, bakterie czy robactwo nie mają litości. Na roślinki leje się coraz więcej chemii. Na plantacjach jabłek drzewa pryska się średnio siedem razy. No i jemy czystą chemiaPisałem o afrykańskich plantacjach ,ktf3re zostały zaatakowane przez choroby z ktf3rymi nie można sobie dać rade. Jeśli genetycy nie wyhodują odporne drzewka to pożegnamy się z bananami.a0A wracając do bananf3w. Proszę porf3wnać drzewo bananowca dziko rosnącego a te miniaturki drzew wydające kiść o wadze 60 kg. Kolosalna rf3żnica. Czy u mamy do czynienia z genetyka?A orzechy kokosowe na dwu metrowych drzewkach. Ale nie tylko banany bo można kupić winogrona wielkości śliwek, czy śliwki wielkości jabłek Itd. Każdy z tych produktf3w nasączony jest chemia , ktf3ra niszczy zarazki a tez hamuje okres dojrzewania. Pozwala to statkiem dotrzeć do Europy np.. z dalekiego Chile Osobnym tematem jest mięso.Uważam ze walka z GMO nie ma sensu. Po prostu jest już za pf3źno a każdy zakaz można obejść. Zdaje się ze w 10 krajach europy wprowadzono zakaz GMO ale to wcale nie zmniejszyło ilości produktf3w z żywnością modyfikowana ktf3ra znajduje się na pf3łkach sklepf3w. Myślę ze należało by oznakować tego typu produkty żeby kupujący wiedział co kupuje. Uważam GMO wymaga solidnych badan. Jest dużo za ale tez są obawy. Zakaz to dla mnie takie odfajkowanie tematu. ,ktf3ry nic nie da.O firmie Monsanto nie wiele wiem. Jedynie słyszałem ze kilku rolnikf3w kupuje tam nasiona. Czy to jest jedyny ktf3ry handluje nasionami GMO?Śmieszy mnie stwierdzenie ze jedzenie produktf3w modyfikowanych powoduje otyłość obywateli Stanf3w. Pierwszy raz byłem tam na początku 70 lat. Spotkałem bardzo dużo otyłych ludzi. Wtedy mf3wiło się ze toa0cola , chipsy i TV ktf3ra Amerykanie ubf3stwiają. No i mało ruchu. Do sklepu oddalonego o 100 metrf3w jeździ się samochodem. Od tego czasu nie wiele się zmieniło. Nie GMO robi z ludzi grubasf3w tylko tryb życia jaki pędzą. Tak jak mnie śmieszy ze jedzenie w Mac Donaldzie powoduje otyłość. Bzdury. Kiedyś byłem na wyspie położoną nie daleko Nowej Zelandii. Akurat odbywały się się wybory miss. Zwyciężyła pani ktf3ra ważyła 150 kg. Wszystko to rzecz gustu.Podobno genetycznie zmodyfikowana roślinność może jakoś oddziaływać na inne rośliny. Tylko ze po kilku latach nikt tego nie stwierdził. Ekolodzy mf3wią ze to za mało czasu. Pytani ile potrzeba?a0

Awie Bothaabotha_at_anglogold.comRegstellende Aksie !?
Is dit nou deel van Demokrasie of Outokrasie of Kominustiese Sosialisme ? Geen erkenning word gegee tot die stigting, opbou, sukses van Sanlam en bydrae tot ons land se belastingkoffers wat oorspronklik Blanke Mans se idee en dryf was nie. Nee Wat !, ek beplan in elk geval om al my beleggings te onttrek uit Sanlam, want iewers is daar n reukie.

Leonora van Stadenleonora007@hotmail.comRegstellende kaksie
Dis skokkend dat Sanlam die vermetelheid het om 'n vraag te stel soos "Wat moet die toekomstige beleid wees m.b.t. blanke mans in die maatskappy". Dis uiters degenererend, selfs teenoor mense wat nie aan die groep behoort nie! Hoe kan daar 'n spesifieke beleid vir blanke mans wees? Wat maak hulle uitsonderlik? Vrae soos "Wat moet die toekomstige beleid m.b.t. mollige middeljarige skoonmakers wees?" moes dan ook gevra word. Selfs al diskirimineer die vraag teen mans, sonder dit steeds mans uit en maak spesiale toegewing (al is dit negatief) vir hulle. En is dit weer diskriminerend teen ander ras/ geslagsgroepe. Hierdie is een geval waar feminisme deeglik tot mans se voordeel aangewend kon word. En mens sou Sanlam heeltemal skaakmat kon maak daarmee. Die enigste probleem is net dat hulle dit eers sou besef as die bord al weggepak was...

N E E M   D E E L   A S S E B L I E F

Geen aktiewe inhoud word aanvaar nie
Naam
E-pos Adres
Onderwerp
KommentaarPrevious Article "NP is meesters van magsoorgawe"
Next Article Onbekostigbare Politieke Korrektheid

TUISTE Heelbo Terug Druk E-pos dit E-Pos ons Gasteboek